software

 Nieuwe oefeningen

Bij welk antwoord hoort de som?

 Automatiseringsoverzicht

Alle resultaten van de trainingen in de speciale automatiseringsmodules in één overzicht bij elkaar.

  Werkbladen

Een werkblad maken is nu echt kinderspel. Kies een werkblad, sleep er plaatjes op en kies Afdrukken.

 

 

  De Centrale leerlingen database
Hoofdwerk 3 maakt, net onze andere programma's, gebruik van de Centrale leerlingendatabase.


 Het Centrale zorgoverzicht
In het Centrale zorgoverzicht vindt u de vooruitgang van de leerling en een overzicht van de sommen die de leerling moeilijk vindt.

 

 Installeren is gemakkelijk
De installatie van onze pakketten is zo simpel dat u het in een handomdraai voor elkaar heeft.
Op de leerlingcomputers hoeft u niets te installeren. Lees meer

 

 Opwaarderen naar versie 3
U kunt uw huidige versie (versie 1) opwaarderen naar versie 3. Maak gebruik van ons bestelformulier en kies: "Upgrade naar Hoofdwerk 3".

 

 Updaten huidige versie
U heeft al Hoofdwerk 3 en u wilt updaten naar de laatste versie? Ook dat is een fluitje van een cent.  Download de update en installeer deze over de huidige versie.  De leerlinggegevens blijven allemaal behouden. In de laatste update zitten alle voorgaande updates verwerkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Hoofdwerk 3.0
Specialist in automatiseren!

Met Centrale Leerlingen Database en Centraal zorgoverzicht

 

Het vernieuwde Hoofdwerk 3 (opvolger van Hoofdwerk Nieuw Extra) is speciaal voor kinderen die problemen hebben bij het automatiseren van de hoofdbewerkingen. Voor ieder onderdeel van het automatiseren is nu een speciale, uitgebreide module: sommen tot 5, tot 10, tot 20, tot 20 over het tiental, de tafels en de sommen tot 100.
De sommen worden systematisch en efficiënt volgens een doeltreffend systeem geautomatiseerd. 

 

Hoofdwerk 3 is individueel gericht; leerlingen kunnen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo de stof doorwerken. Hoofdwerk houdt de vorderingen bij en past, afhankelijk van de resultaten, het niveau aan.
De leerling kan door Hoofdwerk (tijdelijk) naar een lager niveau worden gezet, maar leerling kan ook versneld door de stof gaan.
 

Wat is er nieuw in Hoofdwerk 3?

Nieuwe lerarenmodule

Nieuwe oefenschermen

Speciale automatiseringsmodules
De "let op-som"

Het Centrale zorgoverzicht

Automatiseringsoverzicht

Oefeningen maken op internet

Centrale leerlingendatabase

Meer zelfstandigheid voor de leerlingen

Rekendiploma's

Past adaptief de denktijd aan

Zet automatisch in de toetsstand

En verder...

 

Top! Uit de scholen...

Door de speciale manier waarop Hoofdwerk het automatiseren traint, weet je dat het goed gebeurt. 

 

schermvoorbeelden | updates | vragen | demo | quickstart | opwaarderen

 

Specialist in automatiseren

Hoofdwerk 3 is met recht specialist in automatiseren!

Er zijn nu speciale oefenmodules voor de sommen tot 5, tot 10, tot 20, tot 20 en over het tiental, de tafels en tot 100. In deze oefeningenmappen worden alle hoofdbewerkingen intensief getraind. Alle sommen komen aan bod. Iedere som moet twee keer foutloos en binnen de tijd gemaakt worden. Op het scherm ziet de leerling in één opslag zijn vooruitgang in de vorm van gekleurde sommen.

 

Het automatiseringsoverzicht

Tijdens het oefenen met Hoofdwerk komt de leerling regelmatig de speciale automatiseringsmodules tegen. In deze modules vindt de eindtraining plaats. De leerling moet hierbij de sommen tweemaal achtereen goed en binnen de tijd uitrekenen. Hoofdwerk traint de leerling totdat dit bereikt wordt. Aan iedere automatiseringmodule gaat een serie oefeningen vooraf waarbij snel en correct rekenen uitgebreid geoefend wordt.  De resultaten van de training in de speciale automatiseringsmodules komen bij elkaar in het automatiseringsoverzicht. Hier ziet u direct hoeveel procent van ieder onderdeel is geautomatiseerd. Natuurlijk komen de resultaten van de speciale automatiseringsmodules ook terug in de andere resultatenoverzichten.

 

De "let op-som"

Als een oefening begint, kijkt Hoofdwerk na of er sommen bij zitten die de leerling extra moeilijk vindt. Hoofdwerk waarschuwt de leerling dat er sommen komen die hij/zij moeilijk vindt. Tijdens de oefening zelf herkent de leerling deze sommen aan het vlaggetje bij de som.

De "let op-som" maakt de leerling alert, geconcentreerd en handelingsgericht.

 

 

Hoofdwerk past adaptief de denktijd aan

Als de leerling oefent onder tijddruk, maar veel moeite heeft met de sommen, dan past Hoofdwerk de denktijd aan. De leerling krijgt 2 sec. meer denktijd. Als de leerling de sommen zonder veel moeite maakt, wordt de denktijd weer met 2 sec. verlaagd. Dit kan Hoofdwerk 2x doen. De denktijd kan voor een leerling dus totaal met 4 sec. worden verlaagd.
Als de leerling extra denktijd heeft gekregen, maar weer goed presteert, dan wordt de denktijd weer aangepast. Zo geldt dat ook andersom. Hoofdwerk past dit doorlopend aan de resultaten van de leerling aan.

Zo zoekt Hoofdwerk altijd de grens op van de prestaties van de leerling. Ook bij het toetsen wordt de aangepaste denktijd gehanteerd. Leerlingen die erg veel moeite hebben met automatiseren kunnen dus "met wat hulp" de toetsen halen.
Deze functionaliteit staat standaard uit.

Nieuwe oefeningen met meer actie

De oefenschermen van Hoofdwerk zijn vernieuwd. Van de leerling wordt nu meer actie verwacht. De leerling klikt, plakt of sleept het juiste antwoord. Andere oefeningen zijn juist spannender geworden: "reken de som uit voordat de haai toehapt"! Er is zelfs een echte rekentetris voor de oudere leerlingen.

 

Meer zelfstandigheid voor de leerlingen

Leerlingen kunnen nu meer activiteiten doen dan alleen oefenen. Ze kunnen ook zelf hun vooruitgang bekijken, een werkblad afdrukken, een huiswerk-usbstick maken of een rekendiploma afdrukken.

U kunt deze activiteiten ook per activiteit uitzetten.

Kinderen worden zo actief betrokken bij hun oefeningen. Ze kunnen zelf veel extra doen aan het rekenen en hun eigen vooruitgang bekijken. Deze activiteiten kunnen de leerling extra stimuleren en motiveren, maar u kunt deze activiteiten ook uitzetten. Overigens worden al deze acties van de leerling vastgelegd in een logboek. U kunt dus altijd nakijken of de leerlingen het goed gebruiken.

 

Centrale leerlingen database

Ook Hoofdwerk 3 maakt gebruik van een Centrale Leerlingen Database. Dat betekent dat de gegevens van de groepen en de leerlingen op een centrale plek worden opgeslagen. Als u de Centrale Database heeft gevuld met de namen van de groepen en de leerlingen, dan hoeft u de leerlingen in Hoofdwerk 3 alleen nog op het juiste niveau in te stellen. De Centrale Leerlingendatabase maakt het onderhoud van de leerlingen voor onze programma's een stuk eenvoudiger. De Centrale Database wordt automatisch voor u geïnstalleerd als u Hoofdwerk installeert. Op de cliënts hoeft u nog steeds niets te installeren. Buiten het gemak, merkt u niets van de Centrale leerlingendatabase.

 

 

NIB Software. Alle rechten voorbehouden. Met vragen of problemen over deze site kunt u terecht bij NIB Software