software

 Auditieve training

Spellingwerk 3 is een remediërend pakket. Spellingswerk 3 traint de leerling afwisselend auditief en visueel.

 

"Typ het woord dat de juffrouw zegt" is één van de auditieve oefeningen.

 

  Huiswerk-usbstick

Laat Spellingswerk huiswerk-usbsticks maken zodat de kinderen ook thuis kunnen oefenen. Spellingswerk 3 maakt de usb-stick op maat en neemt daarbij uw leerlinginstellingen over.

 

"Op en neer" is één van de visuele oefeningen.

 

  Werkbladen

Spellingswerk 3 kan bij iedere woordenlijst werkbladen afdrukken.  Voorbeelden

 

  Het Centrale zorgoverzicht
De resultaten van de oefeningen van de leerling vindt u natuurlijk ook terug in het Centrale zorgoverzicht.

 

Het Centrale Zorgoverzicht is het perfecte overzicht voor de Intern Begeleider

 

De Centrale leerlingen database
Spellingswerk 3 maakt, net als onze andere programma's, gebruik van de Centrale leerlingendatabase.

 

 Opwaarderen naar versie 3
U kunt uw huidige versie (versie 1) opwaarderen naar versie 3. Maak gebruik van ons bestelformulier en kies: "Upgrade naar Spellingswerk 3".

 

 Installeren is gemakkelijk
De installatie van onze pakketten is zo simpel dat u het in een handomdraai voor elkaar heeft.
Op de leerlingcomputers hoeft u niets te installeren. Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spellingswerk 3
Een remediërend trainingspakket speciaal voor kinderen met ernstige spellingsproblemen
Met Centrale Leerlingen Database en Het Centrale zorgoverzicht

Met speciale oefeningenmappen voor Cito spelling en het PI-dictee

Spellingswerk 3 is een remediërend trainingsprogramma voor kinderen met ernstige spellingsproblemen (dyslexie). De stof loopt van groep 3-8. Spellingswerk traint de spellingscategorieën zowel visueel als auditief.   

Leerlingen werken op hun eigen niveau en in hun eigen tempo de stof door. Spellingswerk houdt de vorderingen bij en past, afhankelijk van de resultaten, het niveau aan.

 

 

Top! Uit de scholen...

Spellingswerk legt de nadruk op luisteren en analyseren en die manier van werken is precies wat deze kinderen nodig hebben.

 

 

Bekijk de leerinhoud van Spellingswerk3 en maak

gebruik van de handelingsplannen.

  

schermvoorbeelden | updates | vragen | demo | quickstart  | opwaarderen

 

Cito spelling en het PI-dictee

Spellingswerk 3 heeft speciale oefeningenmappen voor training na een onvoldoende Cito spellingtoets of PI-dictee. Op de Cito spelling scoren deze kinderen bijvoorbeeld D of E. Spellingswerk geeft deze kinderen een doeltreffende training van de spellingscategorieën in  de betreffende Cito toets. Vul de training aan met werkbladen die u zelf afdrukt bij het niveau van de leerling of geef een huiswerk-usbstick mee naar huis met oefeningen van de spellingscategorieën van de Cito spelling toets.

 

Training per spellingscategorie

In Spellingswerk 3 kunt u nu precies aangeven welke spellingscategorieën de leerling moet oefenen. Zet gewoon een vinkje bij de categorieën die getraind moeten worden en Spellingswerk gaat met de leerling met deze categorieën aan de slag.

 

Spellingsregels

Als u eenmalig de Spellingsregels van uw spellingsmethode invoert in Spellingswerk, dan zal Spellingswerk de leerling herinneren aan deze regel als de leerling een fout maakt tegen deze regel. Spellingswerk kent namelijk de meeste spellingsfouten die leerlingen maken. De meeste spellingsmethodes werken met ongeveer 10 spellingsregels, dus u heeft er weinig werk aan.

 

Zinvolle feedback

Als de leerling een fout maakt, dan laat Spellingswerk nauwkeurig zien waar de fout zit.

 

 

Als u de spellingsregel voor woorden die eindigen op een -d heeft ingevoerd, dan zal Spellingswerk deze spellingsregel noemen.

 

 

 

Het "let op-woord"

Als de leerling aan een oefening begint, dan kijkt Spellingswerk na welke woorden de leerling extra moeilijk vindt (dat zijn de woorden waarbij de leerling tijdens de oefeningen fouten maakt). Spellingswerk waarschuwt de leerling dat er extra moeilijke woorden in de oefening voorkomen.

Tijdens de oefening markeert Spellingswerk deze woorden met een vlaggetje zodat de leerling weet dat hij/zij dan extra moet opletten.

Het "let op-woord" maakt de leerling alert, geconcentreerd en handelingsgericht.

 

Klankvoeten

Een uniek onderdeel van Spellingswerk is dat het alle woorden kan uitspreken in klankvoeten. Er is onderscheid tussen klankvoeten ("auditieve’ lettergrepen") en "visuele’ lettergrepen". Klankvoeten zijn vooral een hulpmiddel bij het aanleren van een spellingregel zoals de open en gesloten lettergrepen. Bij de "visuele lettergrepen" gaat het om de regels voor het afbreken van woorden aan het eind van een regel.

 

Resultaten

In Spellingswerk kunt de resultaten van de oefeningen van de leerling uitgebreid bekijken. U krijgt een een globaal overzicht van de vorderingen met het staafdiagram en waar nodig kunt u alle details bekijken door simpelweg op een staafje van een leerling te kliken.

Verder kunt u van iedere leerling bekijken welke woorden hij/zij extra moeilijk vindt (de leerling maakt meerdere fouten bij het woord).

In het tekstrapport krijgt u een compact verslag waarmee u snel op de hoogte bent van de vorderingen.

 

 

Het Centrale zorgoverzicht

Het Centrale zorgoverzicht geeft u in één overzicht de resultaten van een leerling in de programma's waarin gewerkt wordt. U hoeft dus niet meer alle programma's af te lopen om toch een goed overzicht te krijgen van de vooruitgang van de leerling. Daarmee is het Centrale zorgoverzicht een handige vinger aan de pols. Lees meer...

 

Woordpakketten

Voor de keuze van de standaard woordpakketten is een verdeling gemaakt van mk en km tot en met de leenwoorden. Bij de indeling in spellingstappen is vooral uitgegaan van het OPES (Onderwijs Planning en Evaluatie Systeem). Het OPES is op zijn beurt weer gebaseerd op onderzoek van het CITO ten bate van hun SVS (Schaal Vorderingen in Spellingsvaardigheid).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© NIB Software. Alle rechten voorbehouden. Met vragen of problemen over deze site kunt u terecht bij NIB Software