software

Materialen zoeken

In de linker lijst selecteert u een trefwoord en dan klikt u op Zoeken. De zoekresultaten verschijnen rechts in beeld.

Zelf materialen invoeren

U wordt stap voor stap geholpen als u zelf materialen wilt invoeren. Koppel het materiaal aan één of meer trefwoorden en het materiaal is voortaan met Vind het... op te zoeken.

 

 

Vind het...
Veel scholen hebben in de loop van de tijd allerlei oefenmateriaal verzameld. Dit materiaal is vaak deels verspreid en deels centraal te vinden. Al het materiaal vormt bij elkaar al gauw een waardevolle schat aan oefenmateriaal voor kinderen.

Bij het zoeken naar oefeningen lopen we echter al gauw tegen het probleem dat we geen overzicht hebben van het aanwezige materiaal.  

Het computerprogramma 'Vind het..." geeft de mogelijkheid om uw materiaal te administreren en gemakkelijk toegankelijk te maken. Hierdoor ontstaat een voor alle leerkrachten bruikbare orthotheek.

 

Download Vind het... gratis en installeer het in uw netwerk. Lees de installatieinstructies.

 

schermvoorbeelden | updates

 

Integratie met Handelingsplanner

In versie 2 van de Handelingsplanner is Vind het geïntegreerd. U hoeft het niet meer apart te installeren. In de tekstverwerker van de Handelingsplanner ziet u eem knop die verwijst naar Vind het. 

Zo kunt u vanuit de Handelingsplanner "Vind het..." starten en de gevonden resultaten automatisch laten inlezen bij het handelingsplan dat u voor een leerling aan het maken bent.

 

Geschikt voor gebruik in een netwerk

Net als onze andere producten is Vind het... geschikt voor gebruik in een netwerk. Daarmee heeft u één centrale plek waar u alle orthotheekmaterialen kunt vinden.

 

 

NIB Software. Alle rechten voorbehouden. Met vragen of problemen over deze site kunt u terecht bij NIB Software